Blijf op de hoogte!

Wil je het laatste nieuws volgen op en rond de werf? Check dan zeker onderstaande link.


 • UPDATE (31/05/2018)

  • Volgende week maandag wordt de toplaag van de parallelweg tussen de Ekersesteenweg en de Korte Wielenstraat geplaatst na 17 uur. Uitrijdend verkeer kan dan via de Korte Wielenstraat. Vanaf dinsdag is de parallelweg volledig toegankelijk.

  • De vernieuwde riolering tussen de stelplaats van De Lijn en de Michiganstraat is klaar. Ook de funderingswerken zijn in die zone bijna afgerond. Eind volgende week worden de boordstenen geplaatst waarna de asfalteringswerken beginnen aan zowel de parallelweg als het fietspad. Deze zone moet begin juli klaar zijn.

  • Deze week is een ploeg bezig met het weghalen van het onkruid aan de kant van de trambaan. Tegen midden juni moeten alle groenvakken volledig
   klaar zijn (geen onkruid meer en ingezaaid met gras).

  • Op een aantal zones worden nog tegels gelegd en aan de oversteekplaatsen plaatst de aannemer nog de toplaag voor het fietspad. Eind volgende week moet dit grotendeels afgerond zijn.

  • Eind volgende week moet de laatste fase op het kruispunt met de Havanastraat klaar zijn. Midden juni is voorzien om (tijdens het weekend) ’s nachts de toplaag te vervangen om de naden, die door de verschillende fases zijn ontstaan, weg te werken. Dan wordt het volledige kruispunt tijdelijk onderbroken tussen 21u en 9u ’s morgens. Voor die nacht wordt er een omleiding voorzien via de Vosseschijnstraat.

  • De toplaag van het fietspad kan tussen de stelplaats van De Lijn en de Ekersesteenweg voorlopig nog niet geplaatst worden. Zoals eerder aangegeven zijn er moeilijkheden opgedoken in de vernieuwde riolering. Daar zijn nu nog extra aanpassingswerken nodig alvorens de toplaag kan geplaatst worden. Dit zal vermoedelijk eind juni kunnen gebeuren.

  • Volgende week woensdag 6 juni wordt het kruispunt met de Havanastraat op de definitieve lichtenregeling gezet. Vrijdag 8 juni is ook het kruispunt met de Ekersesteenweg aan de beurt.

 • Als jullie kant van de Noorderlaan volledig klaar is (begin juli, inclusief de zone van de vernieuwde riolering), moeten er nog aanpassingen gebeuren aan het fietspad langs de kant van de wijk. Daar zijn op verschillende plaatsen onder andere plasvormingen en die moeten nog weggewerkt worden. Het is pas na die aanpassingen dat de Noorderlaan als volledig klaar beschouwd zal worden (vandaar dat schepen Koen Kennis sprak over einddatum “september”).NOG MEER WERKEN (1)

Tijdens de eerste drie weekends van juni zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vier brugvoegen vernieuwen op de E313 ter hoogte van de rotonde in Wommelgem. De werken vinden plaats op de rijrichting naar Antwerpen. Ter hoogte van de werfzone moet het verkeer tijdens de drie weekends meestal over twee versmalde rijstroken passeren. Om de hinder te beperken vinden de werken tijdens weekends plaats, maar de E313 in Wommelgem is ook in het weekend een drukke snelweg. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum houden weggebruikers er tijdens de werkzaamheden dus best rekening met file en vertraging, zeker overdag, zowel op zaterdag al op zondag.
 
Omdat u als handelaar of ondernemer uit de omgeving mogelijk hinder kunt ondervinden van de werken, willen we u met deze éénmalige e-mail inlichten over wat er juist staat te gebeuren. Hieronder leest u meer over de planning van de werken en de tijdelijke hinder voor het verkeer.


Vernieuwing brugvoegen

Op bruggen en viaducten bevinden zich doorgaans uitzettingsvoegen die de beweging van een brugconstructie opvangen en tegelijkertijd de waterdichtheid verzekeren. Door de permanente verkeersbelasting zijn deze voegen gevoelig voor slijtage. De vernieuwing van de brugvoegen moet ook spoorvorming in het wegdek vermijden en het rijcomfort verbeteren. Op de E313 zal het Agentschap Wegen en Verkeer vier brugvoegen vernieuwen ter hoogte van de rotonde in Wommelgem richting Antwerpen.

3 weekends hinder richting Antwerpen

De werken aan de brugvoegen worden gespreid over drie weekends. Tijdens het eerste weekend wordt het asfalt tussen de twee bruggen over de rotonde vernieuwd. Tijdens de twee daaropvolgende weekends worden de brugvoegen zelf aangepakt.
 • Fase 1: weekend van 1 tot 4 juni
  Het verkeer richting Antwerpen rijdt van vrijdagavond 1 juni (20u) tot zaterdagavond 2 juni (22u) over twee versmalde rijstroken. In de nacht van zaterdag 2 juni (22u) op zondag 3 juni (08u) rijdt het verkeer over één rijstrook. Van zondag 3 juni (08u) tot maandagochtend 4 juni (05u) beschikt het verkeer over twee rijstroken.  


 • Fase 2: weekend van 8 tot 11 juni
  Het verkeer richting Antwerpen rijdt van vrijdagavond 8 juni (20u) tot maandagochtend 11 juni (05u) continue over twee versmalde rijstroken.


 • Fase 3: weekend van 15 tot 18 juni
  Het verkeer richting Antwerpen rijdt van vrijdagavond 15 juni (20u) tot maandagochtend 18 juni (05u) continue over twee versmalde rijstroken.
 
De op- en afritten van het complex Wommelgem (nr. 18) blijven tijdens de werken steeds open. Ter hoogte van de werfzone geldt er een snelheidsbeperking van 70 km/u.
 
Omdat het nieuwe materiaal in de voegen tijd nodig heeft om volledig uit te harden, zal er tijdens bepaalde periodes geen werfactiviteit te zien zijn.


Weersgevoelig

Werken aan voegen zijn zeer weersgevoelig. Bij regen of lage temperaturen kunnen ze niet plaatsvinden en kan de planning nog gewijzigd worden. De meest actuele informatie kan u steeds raadplegen op de website van het agentschap: www.wegenenverkeer.be/antwerpen.NOG MEER WERKEN (2
image-245424-e19.w640.jpg


Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert deze zomer structurele onderhoudswerken uit op twee locaties van de E19 ten noorden van Antwerpen. Vanaf 6 juli 2018 wordt het wegdek vernieuwd richting Nederland ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-Noord. Daarna vernieuwt AWV het wegdek richting Antwerpen tussen de op- en afrittencomplexen Sint-Job-in-‘t-Goor (nr. 4) en Kleine Bareel (nr. 5). Op beide locaties blijft er altijd verkeer mogelijk in beide richtingen, maar ter hoogte van de werfzones verwachten het Agentschap Wegen en Verkeer en het Vlaams Verkeerscentrum sterk vertraagd verkeer.
 
Omdat u als handelaar of ondernemer uit de omgeving mogelijk hinder kunt ondervinden van de werken, willen we u met deze éénmalige e-mail inlichten over wat er juist staat te gebeuren. Hieronder leest u meer over de planning van de werken en de tijdelijke hinder voor het verkeer. Indien u ook in aanloop naar en tijdens de werken op de hoogte gehouden wenst te worden, kunt u zich inschrijven op een digitale nieuwsbrief.

Grondige vernieuwing van het wegdek

Op enkele locaties van de E19 tussen Antwerpen en de grens met Nederland is het wegdek van de snelweg dringend aan vernieuwing toe. Daarom zullen wij deze zomer op twee locaties het wegdek van de E19 vernieuwen. In juli wordt er gedurende 10 dagen gewerkt ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-Noord (richting Nederland). Hier wordt ook de fundering gedeeltelijk mee vernieuwd. Daarna wordt er van eind juli tot begin september gewerkt tussen Sint-Job-in-‘t-Goor en Kleine Bareel (richting Antwerpen).

Twee grote werven op E19

De werken op de E19 worden tijdens de autoluwere zomermaanden uitgevoerd om de hinder voor het woon-werkverkeer en het vrachtverkeer zo klein mogelijk te houden. Daarnaast zal er ook tijdens een groot deel van het bouwverlof in juli doorgewerkt worden om de duurtijd van de werken zo kort mogelijk te houden.
 

 
Op vrijdagavond 6 juli 2018 start AWV met de inrichting van de eerste werfzone ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-Noord (A12/E19) in de richting van Nederland. Hier legt AWV tot 16 juli op de rechtse rijstrook een nieuwe fundering en top- en onderlaag in asfalt aan. Op de middelste rijstrook wordt enkel een deel van de toplaag in asfalt vernieuwd.
 
Vanaf vrijdag 27 juli verschuift de werfzone noordwaarts en wordt het wegdek in de richting van Antwerpen aangepakt tussen het op- en afrittencomplex van Sint-Job-in-‘t-Goor (nr. 4) en Kleine Bareel (nr. 5). AWV voorziet de rechtse en linkse rijstrook van een nieuwe onder- en toplaag in asfalt en de pechstrook van een nieuwe toplaag in asfalt. Daarnaast worden de metalen vangrails op de middenberm vervangen door betonnen elementen (new jerseys). De werkzaamheden duren tot maandagochtend 3 september.

Steeds twee rijstroken vrij in elke richting

Tijdens de werken blijven er overdag  op beide locaties steeds tenminste  twee (versmalde) rijstroken beschikbaar in elke richting. Om dit mogelijk te maken zal er gewerkt worden met tijdelijke doorsteken in de middenberm die het verkeer naar de andere zijde van de snelweg leiden. Op- en afritten in de buurt van de werfzones worden waar mogelijk open gehouden.

Blijf op de hoogte

De komende weken zullen wij meer specifieke informatie delen over de timing, omleidingen en hinder in het kader van dit project. Wil u op de hoogte blijven? Schrijf u dan in op de digitale nieuwsbrief over de werken op de E19 via www.wegenenverkeer.be/antwerpen.

 • UPDATE (07/05/2018)
 • Groenendaallaan tot Santiagostraat
  • Laatste afwerkingsfase hoek Boels vanaf maandag 7 mei. Hierdoor is de oversteek tussen Boels en Antwerp Harbour Hotel tijdelijk onderbroken. De drie andere oversteekplaatsen zijn wel beschikbaar. Midden mei is het kruispunt van de Groenendaallaan volledig klaar en zijn alle oversteekplaatsen opnieuw vrij.
  • Afwerken van de plantvakken tot midden mei
  • Afwerking van de koppen aan het kruispunt met de Santiagostraat. Dit heeft geen impact op het verkeer.

 • Santiagostraat tot Manchesterlaan
  • Heraanleg van de riolering tussen de stelplaats van De Lijn en de Michiganstraat duurt nog tot eind mei.
  • Aansluitend start de opbouw van de parallelweg alsook het voet- en fietspad. Dit duurt tot eind juni.
  • Afwerking van de koppen van de kruispunten, zowel groenzones als betonstraatsteen. Dit heeft geen impact op het verkeer.
  • Afwerken van de boom- en plantvakken tot tweede helft mei.

 • Manchesterlaan tot Havanastraat
  • Afwerken van het voetpad in betonstraatsteen tot aan de zone van de vernieuwing riolering; is klaar tegen eind volgende week.
  • Toplaag van het fietspad gebeurt eind mei ’s nachts.
  • Afwerken van de boom- en plantvakken tot eind volgende week

 • Havanastraat tot Ekersesteenweg
  • Onderlaag van het fietspad tussen Korte Wielenstraat en de Ekersesteenweg in de eerste helft van volgende week. In de tweede helft van volgende week is de toplaag van zowel de parallelweg als het fietspad in deze zone gepland. Het plaatsen van de toplaag gebeurt ’s nachts.
  • Eind volgende week en begin de week daarna wordt het voetpad aangelegd in deze zone.
  • In de tweede helft van mei gaat de laatste fase op het kruispunt met de Havanastraat in. Dan zijn de twee voorsorteerstroken linksaf naar de P+R beschikbaar. Eind mei is het kruispunt volledig klaar.

 • Algemeen moeten een aantal kruispunten nog op de definitieve lichtenregeling worden gezet. Hiervoor zoekt de aannemer nog een geschikte datum met de betrokken onderaannemers. Ook de definitieve markeringen, verlichtingspalen en definitieve verkeerslichtpalen worden gedurende de komende weken geplaatst.

  Op basis van deze planning voorziet de aannemer nu een einde van de werken tegen eind mei, exclusief de vernieuwing van de riolering tussen stelplaats en de Michiganstraat. De einddatum inclusief de vernieuwing van de riolering is momenteel voorzien voor eind juni.


  • UPDATE (11/04/2018)
  • Hierbij een update over de werken aan de Noorderlaan. De komende weken zal er nog heel wat gebeuren alvorens de grote werken tegen eind april afgerond zijn.

  • Op de hoek van Boels zijn momenteel nog de laatste afwerkingen bezig. Het fietspad langs die kant van de Noorderlaanbrug en de doorgang voor het autoverkeer naar de parallelweg zijn sinds vorige week weer open.

  • Vanaf eind volgende week worden alle kruispunten op de definitieve lichtenregeling gezet. Elk kruispunt zal op een andere dag aangepast worden. De aannemer pakt als eerste het kruispunt met de Groenendaallaan aan. Daar wordt de oversteek tussen de tramhalte en de Kinepolis-site weer opengesteld alsook de twee linksafstroken naar de Groenendaallaan. Daarna is het de beurt aan het kruispunt met de Manchesterlaan en nadien volgen nog de Havanastraat en Ekersesteenweg. Ook de Santiagostraat wordt op de definitieve lichtenregeling gezet, maar door de vernieuwing van de riolering in die zone is de aannemer nog verder aan het bekijken wanneer de lichtenregeling daar kan gewijzigd worden. Tot die tijd kan de linksaf naar de Santiagostraat nog niet opengesteld worden.

  • In de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 april plaatst de aannemer de toplaag van de ventwegen. De werken vangen aan vanaf 22 uur en moeten klaar zijn tegen 6 uur ’s ochtends.
   • Ventweg Kinepolis-site tot de stelplaats De Lijn à de inrit van de ventweg is nog niet beschikbaar wegens bovengenoemde vernieuwing van de riolering. Vanaf vrijdagochtend is het wel mogelijk om de Kinepolis-site uit te rijden via de parallelweg naar de Noorderlaan.
   • Ventweg Stelplaats tot Switch à kan voorlopig nog niet gebeuren door de vernieuwing van de riolering. Bereikbaarheid blijft voorlopig zoals de huidige situatie.
   • Ventweg liften De Jongh tot Renault à toegankelijk vanaf vrijdagochtend. De doorgangen naar de bedrijven zijn bereikbaar zoals in de definitieve situatie.
   • Ventweg Renault tot Esso (ADITEC) à toegankelijk vanaf vrijdagochtend. De doorgangen naar de bedrijven zijn bereikbaar zoals in de definitieve situatie.Ventweg Havanastraat tot Ekersesteenweg à zal pas gebeuren in de week van 23 april (ook ’s nachts) omdat eerst de hellingsgraad nog moet aangepast worden ter hoogte van PGS.

  • De toplaag van het fietspad is nog niet ingepland. Hiervoor wordt nog een datum gezocht in functie van de controle van de nieuwe riolering die momenteel nog aan de gang is. Het plaatsen van de toplaag is eveneens voorzien om ’s nachts uit te voeren zodat er geen impact is op jullie bereikbaarheid.

  • Eind volgende week gaat de laatste fase in op het kruispunt met de Havanastraat. Alle verkeersbewegingen blijven mogelijk. Op dat moment gaan ook de twee linksafstroken naar de P+R weer in gebruik. Eind april is het kruispunt volledig klaar.

  • Het plantseizoen is intussen afgelopen. Ongeveer de helft van de bomen zijn reeds geplant. Volgende week worden de plantvakken waar nodig nog verder aangevuld, wordt het onkruid uitgedaan en worden alle zones nog ingezaaid. In het najaar worden de overige bomen nog geplant, in de zone tussen het fietspad en de trambusbaan en de zone tussen de hoofdrijbaan en de parallelwegen.

  • De klinkers voor de voetgangerszone zijn op de meeste plaatsen al aangelegd. De aanwerking naar de privé-terreinen is eveneens volop bezig. De aannemer zorgt er op die manier voor dat de nieuwe infrastructuur mooi aansluit op de bestaande infrastructuur.

   Volgens deze planning is de Noorderlaan tegen eind april klaar. Er zijn dan enkel nog werken bezig voor het vernieuwen van de riolering in de zone tussen de Michiganstraat en de stelplaats van De Lijn. Deze werken vorderen voorlopig goed zodat de bovengrondse opbouw kan starten vanaf mei. De aanleg van deze zone duurt normaal gezien één maand.

   • UPDATE (20/03/2018)
   • Dag iedereen,

     

    De laatste weken zijn intussen ingegaan en het einde komt stilaan in zicht. Door het koude weer is er de afgelopen weken op bepaalde dagen niet gewerkt, maar nu het warmer (en droger) is, proberen we de achterstand in te halen. Nu ook de hoofdrijbaan in gebruik is tussen de Michiganstraat en de Groenendaallaan, ligt de focus op de afwerking van de bermen, de ventweg en het voet- en fietspad.

   • Ook het planten van de bomen gaat nog tot eind maart verder. Daarna wordt – afhankelijk van het weer – bekeken of het planten kan doorgaan. In principe duurt het plantseizoen maar tot eind maart, omdat er vanaf dan bladeren aan de bomen komen.
   •  

   • Deze week is de aannemer bezig met de onderlagen voor het fietspad. Hiervoor is het mogelijk dat de doorgangen naar de bedrijven de komende dagen enkele minuten onderbroken zijn, maar dit wordt tot een minimum beperkt. Nadat de onderlagen geplaatst zijn en de ‘schrikstrook’ met tegels is aangelegd, wordt er vanuit de aannemer bij de bedrijven rondgegaan om te bekijken hoe de aanwerking naar de privé-terreinen zal gebeuren. Dit zal één van de komende weken gebeuren.

   • Op het kruispunt met de Groenendaallaan werkt de aannemer aan de linkse afslagstroken en de middenberm. Tegen eind volgende week zijn de werken daar afgerond en kan de oversteekplaats tussen de tramhalte en de Kinepolis-site weer open. Tijdens de paasvakantie is de oversteekplaats dus opnieuw vrij. Ondanks eerdere berichtgeving zal de zone op de Groenendaallaan ter hoogte van de inrit van de Kinepolis-site pas vrij zijn tegen eind volgende week in plaats van deze week.
   •  

   • De hoek aan Boels zal weer toegankelijk zijn voor autoverkeer vanaf eind maart. Ook de westkant van de Noorderlaanbrug is dan vrij voor voetgangers en fietsers. Tijdens de paasvakantie start de verdere afwerking aan de berm van de hoek Boels (ter hoogte van de oversteekplaatsen). Hiervoor is tijdens de eerste week van april de doorgang tussen Boels en Antwerp Harbour Hotel onderbroken. Daarna is de doorgang tussen Boels en de Kinepolis-site onderbroken.
   • Volgens deze timing is het kruispunt Groenendaallaan tegen half april volledig klaar.

   Eind maart start de volgende fase op het kruispunt met de Havanastraat. Op dat moment is de linksafstrook naar de tijdelijke P+R en het politiekantoor onderbroken. De nieuwe afslagstroken worden dan aangelegd. Om de P+R of politie te bereiken kan autoverkeer een U-bocht maken ter hoogte van het kruispunt met de Havanastraat. Half april start de laatste fase zodat tegen eind april het kruispunt volledig is afgewerkt.

   • Voorlopig staan de toplaag van de parallelweg en het fietspad ingepland voor de nachten van 11 op 12 april en van 12 op 13 april. De toplaag van het fietspad is nog afhankelijk van de te renoveren riolering tussen de Michiganstraat en de stelplaats van De Lijn.

   • De bovenstaande renovatie van de riolering is momenteel gestart. De afbraakwerken zijn deze week begonnen. Nadien kan de vervanging van de riolering gebeuren en aansluitend de definitieve aanleg van de rijbaan en het fietspad.    • UPDATE (14/03/2018)
    • Vanmorgen is de nieuwe fietsenstalling aan de Havana-site in gebruik genomen. Dat is alvast een stap dichter bij het einde van de werken op de Noorderlaan.

     Morgen – donderdag 15 maart – gaat ook de volgende fase van de heraanleg van de Noorderlaan in. Het autoverkeer rijdt dan stadinwaarts over de hele lengte op de nieuwe hoofdrijbaan. Ter hoogte van het kruispunt met de Groenendaallaan verschuift de werfzone naar de linkse voorsorteerstroken richting stadscentrum.

     Wat verandert er voor autoverkeer?
     • - Voor het autoverkeer blijven alle bewegingen op het kruispunt met de Groenendaallaan mogelijk. Stadinwaarts verkeer heeft op de Noorderlaan   één rijstrook linksaf, één rechtdoor en één gecombineerde rechtdoor en rechtsaf.
     • - Om de chicanebeweging tussen de Michiganstraat en het kruispunt Groenendaallaan weg te werken, is er stadsinwaarts slechts één rijstrook beschikbaar vanaf donderdagochtend 9 uur tot vrijdagochtend 6 uur 's morgens.
     • - De linksafbeweging naar de Manchesterlaan is opnieuw beschikbaar. De aparte afslagstrook is daar aangelegd.
     • - De linksafbeweging naar de Santiagostraat is onderbroken. Daar leggen we de nieuwe afslagstrook aan. Verkeer uit het noorden richting het handelscentrum op de Luchtbal volgt een omleiding via de Manchesterlaan en de Columbiastraat.

    • Wat verandert er voor voetgangers en fietsers?
     • - Voor voetgangers en fietsers blijft de oversteekplaats tussen de tramhalte en de Kinepolis-site onderbroken.

    • Afhankelijk van het weer en de voortgang van de werken, is deze fase begin april afgerond. Op dat moment zijn alle voorsorteerstroken stadinwaarts klaar en gaat ook de oversteek tussen de Kinepolis-site en de tramhalte weer open.

     In tussentijd gaat het planten van de bomen over de hele Noorderlaan nog verder.

     Wat betreft de toplaag van de asfalt voor de parallelwegen en het fietspad, zal deze ’s nachts geplaatst worden om de hinder voor jullie te beperken. Wanneer dit zal gebeuren is nog onduidelijk, aangezien het dan ’s nachts 8 graden moet zijn. Van zodra er een datum gekend is, breng ik jullie hiervan op de hoogte.

    • UPDATE (26/02/2018)

    • Vanaf maandag 26 februari gaat de volgende fase in voor de heraanleg van het kruispunt met de Havanastraat. De werfzone verhuist naar de middenstrook langs de kant van de politie.

     Wat verandert er?

     • * Voor het autoverkeer blijven alle bewegingen op het kruispunt mogelijk.
     • Voor voetgangers en fietsers gaat de oversteekplaats tussen de Havanastraat en Esso opnieuw open. Ook de andere drie oversteekplaatsen zijn beschikbaar.

    • Na deze fase volgen nog twee afwerkingsfases alvorens het volledige kruispunt is afgewerkt.

     De fasewissel tussen de Michiganstraat en de Groenendaallaan heeft voorlopig nog geen nieuwe datum. Door het koude weer zijn de asfaltcentrales volgende week gesloten waardoor er dus niet geasfalteerd kan worden. Van zodra het weer het toelaat, kunnen de nodige asfalteringswerken uitgevoerd worden en kan een nieuwe datum gezocht worden voor de fasewissel. Voorlopig blijft de linksaf naar de Manchesterlaan dus afgesloten en blijft de linksaf naar de Santiagostraat open.

     Algemeen is naar aanleiding van de ondergrondse vertraging ter hoogte van het Operaplein gisteren een aangepaste planning bekendgemaakt. Deze vinden jullie in de bijlage terug. Hierop is te zien dat de Noorderlaan eind april klaar zal zijn. Let wel: het is nog steeds de bedoeling om alles afgerond te hebben tegen eind maart. Enkel de 500 meter riolering tussen de Michiganstraat en de stelplaats van De Lijn moet dan nog vernieuwd worden. Deze werken starten vermoedelijk eind maart waardoor de einddatum verschuift naar eind april (rioleringswerken plus aanleg parallelweg en voet- en fietspad). De impact van de werken zou voor jullie afgelopen moeten zijn tegen eind maart, aangezien er in de zone van de riolering geen bedrijven gesitueerd zijn.

     Nog even geduld dus, het einde is in zicht.

    • Tegen eind deze week of begin volgende week zouden de asfalteringswerken opnieuw opstarten, maar voorlopig heb ik hierover nog geen definitieve info.
    image-221690-20180214_Afwerking_Boels-01-01.w640.jpg
    • UPDATE (15/02/2018)

    • Vanaf vandaag 15 februari start de afwerking van de hoek Boels op het kruispunt met de Groenendaallaan. Hierdoor is de doorgang naar de parallelweg aan Boels onderbroken. Het autoverkeer volgt een kleine omleiding via de Kotterstraat.

      

     • Omleiding fietsers en voetgangers
      Ook de westkant van het fietspad van de Noorderlaanbrug (zijde Boels) is niet toegankelijk. Voetgangers en fietsers gebruiken best de oostkant (kant van Esso-tankstation en de IJzerlaan). Voor de voetgangers en fietsers die vanuit de kant van de haven komen, is er een doorgang voorzien.
    •  

     • Doorgang Kinepolis-site
      Na de krokusvakantie (19 februari) wordt ook de zone tussen de Groenendaallaan en de inrit naar Kinepolis opgenomen in de werf. Er is gekozen om deze zone pas in te nemen na de krokus om de hinder tijdens de vakantie te beperken. Voetgangers en fietsers richting Kinepolis-site hebben een veilige doorgang door de werf. Ook de inrit naar de parking van de Kinepolis-site blijft toegankelijk.
    •  

     Fasewissel 20 februari

     Fasewissel Michigan tot Groenendaallaan is gepland op dinsdag 20 februari. Op die manier rijdt autoverkeer dan over de hele zone over de nieuwe hoofdrijbaan. Ook aan het kruispunt Groenendaallaan verschuift de werfzone. De drie rechtse rijstroken zijn afgewerkt zodat de aannemer nu kan beginnen aan de overige stroken. Vanaf dan is de linksaf naar de Manchesterlaan weer open en is de linksaf naar de Santiagostraat afgesloten. Autoverkeer vanuit het noorden dat naar het handelscentrum Luchtbal wil rijden, kan een U-bocht maken aan het kruispunt Groenendaallaan of op voorhand via de Manchesterlaan en Canadalaan rijden.

      

     Toplaag zijwegen en planten bomen

     Wat betreft de toplaag voor de zijwegen zal dit nog niet volgende week kunnen gebeuren. De focus wordt nu gelegd op het kruispunt met de Havanastraat zodat daar eind februari de volgende fase kan ingaan. Ook het planten van de bomen is jammer genoeg nog niet gestart omwille van het koude weer
    • UPDATE (24/01/2018)

    • Vanaf woensdag 24 januari neemt de aannemer de hoek van Kinepolis in aan het kruispunt met de Groenendaallaan voor de aanleg van de nieuwe voorsorteerstroken. Hierdoor zijn op de Noorderlaan richting stadscentrum enkel de drie linkse rijstroken beschikbaar. Het autoverkeer komende vanuit het noorden heeft dan één rijstrook linksaf, één rijstrook rechtdoor en één gecombineerde rechtdoor en rechtsaf. De werken duren een drietal weken. Daarnaast verschuift het autoverkeer naar de nieuw aangelegde rijstroken en start de aannemer met de heraanleg van de overige voorsorteerstroken richting stadscentrum. Na de heraanleg zijn er op de Noorderlaan ter hoogte van het kruispunt met de Groenendaallaan 5 voorsorteerstroken.
    • Verder is de aannemer voornamelijk bezig met de onderfunderingen voor het nieuwe fiets- en voetpad.
    • Tegen eind deze week of begin volgende week zouden de asfalteringswerken opnieuw opstarten, maar voorlopig heb ik hierover nog geen definitieve info.
    • UPDATE (21/12/2017)

    • Hierbij nog een laatste update over de werken voor het jaar 2017.

     • Vrijdag start voor de aannemer het bouwverlof. Er zullen dan gedurende twee weken geen activiteiten zijn op de Noorderlaan. Vanaf maandag 8 januari start de werf opnieuw op. Om ervoor te zorgen dat de werf in orde is, wordt er morgen nog een rondgang georganiseerd om alle borden en signalisatie goed te zetten.
     • Vanaf donderdagavond is de oversteekplaats tussen de tramhalte aan de Groenendaallaan en de Kinepolis-site tijdelijk weer opengesteld. Zo kunnen de bezoekers tijdens de kerstvakantie vlotter de oversteek maken.

    • Hieronder alvast een globale planning voor na de kerstvakantie:
     • Afwerken van de parallelweg alsook het voet- en fietspad langs de bedrijven (asfalteren).
     • Aanplanting van de bomen. Een eerste deel van de bomen zal geplant worden door middel van een mobiele werf. Hiervoor zal er tussen 9 uur en 15 uur tijdelijk een deel van één rijstrook worden ingenomen.
     • Afwerking van het kruispunt Groenendaallaan (voorsorteerstroken op de Noorderlaan richting stadscentrum).
    • UPDATE (05/12/2017)

    • Door het slechte weer (koud en nat) van de afgelopen weken zijn er een aantal asfalteringswerken en betonwerken nog niet kunnen gebeuren. Hierdoor zal de geplande fasewissel nog even uitgesteld worden totdat alle nodige werken achter de rug zijn.
    • De aannemer bekijkt of het mogelijk is om opnieuw een rechtstreekse doorgang te maken voor het aflevercentrum van Renault. Die kan vermoedelijk in de loop van volgende week ingericht worden.
    • Donderdag en vrijdag plant de aannemer nog betonwerken voor het plaatsen van de borduren. Hierdoor is de doorgang aan SCMS Ceusters, Electro Partners en het Maritime House tijdelijk onderbroken. De doorgang is dan via de Korte Wielenstraat. Afhankelijk van de asfalteringswerken (zie hieronder) kan deze begin volgende week weer vrijgemaakt worden.
    • Volgende week maandag tot woensdag zullen er asfalteringswerken doorgaan op de parallelwegen. Omdat het de onderlagen betreft, kan dit half-half gebeuren zodat de impact op de bereikbaarheid beperkt is. Als het weer het toelaat, kan mogelijk ook de toplaag geplaatst worden. Hiervoor zijn onderbrekingen van enkele uren onvermijdelijk. Let wel: dit kan enkel gebeuren als de temperatuur hoog genoeg is (boven de 7 graden) en moet nog ingepland worden, dus van zodra ik hierover meer duidelijkheid heb, breng ik jullie op de hoogte.
    • De werken aan het voet- en fietspad langs de bedrijven gaan verder alsook de werken aan de hoek van Kinepolis.
    • UPDATE (22/11/2017)

    • Donderdag werkt de aannemer aan de nieuwe inrit ter hoogte van de parking aan Decathlon. Hierdoor is de doorgang aan de vroegere tramsporen afgesloten en gaat de doorgang aan Brico weer open.
    • Momenteel is de doorgang tussen het Maritime House en het gebouw van SCMS Ceusters afgesloten. Aanvankelijk zou deze weer opengaan op donderdag, maar omdat de aannemer vrijdag twee onderlagen asfalt plaatst op de ventweg zal deze pas vrijdagnamiddag open kunnen gaan. Als er dringende leveringen zijn, kunnen jullie mij contacteren. De doorgang aan PGS wordt half-half uitgevoerd zodat er steeds een (versmalde) doorgang is.
    • Volgende week maandag en dinsdag werkt de aannemer in de zone tussen de Groenendaallaan en de stelplaats van De Lijn. Ook aan de ventwegen zijn kleine werken, maar dit zou geen impact hebben op de bereikbaarheid.
    • Woensdag 29 november plaatst de aannemer de toplaag van de asfalt op de ventwegen. Die dag zijn onderbrekingen dus onvermijdelijk in de zone tussen de Ekersesteenweg en de Michiganstraat. De doorgangen zijn dan afwisselend voor een tweetal uur onderbroken totdat de asfalt voldoende is afgekoeld. Nadien kan er weer verkeer over. In de periode van afsluiting zijn de bedrijven ten noorden van SGS enkel bereikbaar via de doorgang aan Esso, bedrijven ten zuiden van SGS zijn uitsluitend bereikbaar via de Michiganstraat. Ook de doorgang aan de Korte Wielenstraat blijft toegankelijk.
    • De werken aan de Korte Wielenstraat zijn volgens de huidige timing afgerond in de eerste helft van december. Nadien wordt het kruispunt van de Noorderlaan met de Havanastraat nog gefaseerd aangepakt tot eind februari. Daar zijn nog een aantal zones die moeten heraangelegd worden. Het kruispunt blijft steeds beschikbaar, maar de verkeerssituatie zal daar nog enkele keren wijzigen. De komende weken heb ik hierover meer duidelijkheid.
    • UPDATE (15/11/2017)
    • Voor de fasewissel aanstaande vrijdag zijn er geen wijzigingen en deze gaat door zoals eerder deze week gecommuniceerd. De nodige aanpassingen gebeuren vanaf 9 uur ’s morgens en zullen volledig afgerond zijn in de namiddag. Het gaat om aanpassingen aan de signalisatie en verkeerslichten alsook het wijzigen van de werfsituatie zelf. Tegen de avondspits rijdt het autoverkeer tussen de Havanastraat en de Michiganstraat over de nieuwe hoofdrijbaan.
    • Onder voorbehoud plaatst de aannemer vrijdag ook onderlagen asfalt op de nieuwe parallelweg tegenover de Ekersesteenweg. Er wordt getracht om de werken te faseren zodat er steeds een (versmalde) doorgang mogelijk is. Dit moet er voor zorgen dat de impact op de bereikbaarheid voor PGS, Maritime House en het gebouw van SMCS Ceusters beperkt blijft. Deze werken zijn wel onder voorbehoud. Momenteel voert de aannemer nog bijkomende werken uit om de kwaliteit van de ondergrond te verbeteren. Afhankelijk van de resultaten van de verbeteringen worden de asfalteringswerken vrijdag uitgevoerd of uitgesteld.
    • Maandag 20 november gaat de aannemer de derde onderlaag asfalt plaatsen alsook de toplaag op alle ventwegen. Voor de onderlaag gaat de aannemer half-half werken om de bereikbaarheid te garanderen. De doorgangen zijn dan versmald, maar blijven toegankelijk. Voor het plaatsen van de toplaag is het afsluiten van de doorgangen vanop de Noorderlaan noodzakelijk, maar dit wordt beperkt tot 2 à 3 uur (afhankelijk van hoe snel de asfalt is afgekoeld). Tijdens het plaatsen van de asfalt, zijn de bedrijven dan nog als volgt bereikbaar:
     • Zone Ekersesteenweg tot Havanastraat: via de doorgang aan de Korte Wielenstraat (à Op deze ventweg kan enkel de toplaag geplaatst worden als eerst de onderlagen aanstaande vrijdag zijn geplaatst)
     • Zone Esso, ADITEC, tot SGS: via Esso en privé-terreinen
     • Zone SGS tot Michiganstraat: via de Michiganstraat en privé-terreinen
    • De afsluiting of beperkte bereikbaarheid zijn dus enkel van toepassing tijdens het plaatsen van de asfalt en het afkoelen. Van zodra de temperatuur van de asfalt het toelaat, worden de rechtstreekse doorgangen weer toegankelijk gemaakt.
    • Vanaf midden volgende volgende week worden ook verdere werken uitgevoerd aan het nieuwe fietspad. Hiervoor zullen ook tijdelijke onderbrekingen noodzakelijk zijn (à voor het plaatsen van de toplaag rode asfalt). Concrete data heb ik hiervoor voorlopig nog niet. Normaal gezien zou dit wel de laatste onderbreking zijn van de doorgangen. Voor de overige werken zouden de doorgangen vrij kunnen blijven.
    • De bereikbaarheidspijlen voor de bedrijven zijn intussen in bestelling. De aannemer hoopt deze tegen vrijdag te hebben zodat het voor het autoverkeer na de fasewissel duidelijk is welke bedrijven via welke doorgang bereikbaar is.
    • UPDATE (14/11/2017)
    • Vanaf woensdag is de oversteek tussen de halte Groenendaallaan en de hoek aan Kinepolis afgesloten. Op die manier kan de hoek aan Kinepolis heraangelegd worden. De oversteekplaats tussen Boels en het Esso-tankstation gaat dan weer in gebruik. Tegen begin december moet de oversteekplaats tussen Kinepolis en de tramhalte weer opengaan. Er is gekozen om de hoek van Kinepolis nu aan te leggen zodat deze zeker terug beschikbaar is tijdens de kerstvakantie.
    • Tot half volgende week voeren de nutsmaatschappijen de laatste werken en overkoppelingen uit in de zone tussen de Michiganstraat en de ANAC. Er is hierbij geen impact meer op de bereikbaarheid van de bedrijven.
    • Vrijdag 17 november vindt de fasewissel plaatst en rijdt het autoverkeer stadinwaarts op de nieuwe hoofdrijbaan in de zone tussen de Havanastraat en de Michiganstraat. Nadien werkt de aannemer nog verder aan de middenberm (afbraak van de huidige rijbaan), parallelwegen en de fietspad. De aannemer voorziet nog steeds doorsteken doorheen de werf.
    • Er is intussen een akkoord met de wegbeheerder AWV voor het plaatsen van aparte pijlen per bedrijf. De aannemer doet nu het nodige om deze zo snel mogelijk geleverd te krijgen zodat het voor bezoekers, leveranciers en werknemers duidelijker is via welke doorgang iedereen bereikbaar is.
    • Vanaf vrijdag is ook de linksafbeweging vanuit het noorden richting Manchesterlaan tijdelijk onderbroken. Bij de volgende fasewissel begin december is de linksaf opnieuw beschikbaar, maar is deze tijdelijk onderbroken aan de Santiagostraat.
    • Midden volgende week (vermoedelijk woensdag/donderdag) plant de aannemer het plaatsen van de toplaag van de asfalt op de parallelweg tussen de Korte Wielenstraat en de Manchesterlaan. Onder voorbehoud wordt ook de toplaag in de zone tussen de Havanastraat en de Ekersesteenweg geplaatst. Hou er rekening mee dat er dan tijdelijke onderbrekingen van de doorgangen zullen zijn (enkele uren).
    • UPDATE (10/11/2017)
    • De doorgang tussen Ekersesteenweg en de Havanastraat aan Electro Partners, Maritime House en het gebouw van SCMS Ceusters is sinds gisteren onderbroken voor de aanleg van de koffer van de nieuwe parallelweg. In de loop van deze namiddag zal de aannemer de doorgang weer vrijmaken. Vermoedelijk volgende week woensdag (afhankelijk van de voortgang van de werken en de weersomstandigheden) zal de doorgang weer onderbroken worden voor de periode van enkele dagen tot een week. Op dat moment plaatst de aannemer de betonnen boordstenen die moeten uitharden alsook de asfalt. De toegang aan de bareel in de Korte Wielenstraat blijft wel toegankelijk en is intussen ook breder gemaakt.
    • Er staan sinds kort werfhekken aan de nieuw aangelegde hoofdrijbaan. Vanuit de verkeerspolitie zijn er klachten gekomen omtrent het autoverkeer dat momenteel via de nieuwe hoofdrijweg naar de bedrijven rijdt. Aangezien dit nog steeds werfzone is, mogen hier in principe geen wagens rijden. Daarom heeft de aannemer nu werfhekken geplaatst zodat de auto’s (zoals ook voorzien is in het goedgekeurde signalisatieplan) via de doorgangen langs de bedrijven rijden tot de fasewissel waarbij het autoverkeer op de nieuwe hoofdrijbaan komt.
    • Het afval en stockeren van materiaal in de zone aan Esso is intussen verder geëscaleerd zodat dit hopelijk snel wordt weggenomen.
    • Aan Esso zijn drie parkeerplaatsen ingenomen om een veilige doorgang te maken voor voetgangers en fietsers. Ter hoogte van het kruispunt is dit niet meer mogelijk omwille van de werken. Deze aangepaste doorgang blijft vermoedelijk nog een maand behouden, totdat er weer een veilige doorgang voorzien kan worden aan het kruispunt.
    • Volgens de laatste planning gebeurt op vrijdag 17 november een kleine fasewissel waarbij het autoverkeer al gedeeltelijk (tussen Havanastraat en Michiganstraat) op de nieuwe hoofdrijbaan komt. In de week van 20 november zou dan de volledige fasewissel gebeuren voor het autoverkeer, maar dit kan nog verschuiven.
    UPDATE (10/11/2017)
    image-197710-londenbrug.jpg

    Londenbrug gaat 11 november open voor verkeer

    Zaterdag is het zover. Vanaf 10 uur nemen we de Londenbrug officieel in gebruik. Afgelopen weken voerde de aannemer de nodige aanpassingswerken uit.
    De Londenbrug is nog steeds een klapbrug van het Hollandse type. op het eerste zicht lijkt er dan ook niet zo veel veranderd. Toch zijn er heel wat nieuwigheden.

    Doorsteek Van Aerdstraat - Koeikensgracht

    Doordat de Londenbrug terug open gaat voor verkeer, gaat vanaf maandag 13 november de doorsteek op de Italiëlei ter hoogte van de Van Aerdstraat en de Koeikensgracht definitief dicht voor verkeer. De Cassiersstraat wordt dan een dubbelrichtingsstraat. Verkeer dat naar de Waaslandtunnel moet, kan dan via de Cassiersstraat rijden.

    UPDATE (18/10/2017)

    Nu de asfalt geplaatst is, wijzigt de bereikbaarheid van de bedrijven. In de zone tussen Esso en de Renault-garage hebben zo goed als alle bedrijven opnieuw een rechtstreekse doorgang. In de zone tussen SGS en Central Auto is dit nog niet overal mogelijk, omdat de nutswerken daar nog volop bezig zijn. Volgens de laatste timing hebben zij nog twee weken werk, waardoor de nutswerken op 30 oktober afgerond zijn.

    Concreet voor de bereikbaarheid:
    • Volgende bedrijven zijn enkel bereikbaar via de doorgang aan Esso. Van daaruit kunnen zij ofwel via de nieuwe hoofdrijbaan of via de parallelweg rijden naar de aparte doorgangen.
     • Aditec
     • Esso
     • Karting en andere bedrijven via deze doorgang
     • Beerens
     • Bandencentrale Lambrechts
     • ANAC Car Wash
     • Renault Garage
    • Ter hoogte van de bandencentrale Lambrechts zijn op de hoofdrijbaan herashekken geplaatst als snelheidsbeperking. Via de doorsteek naar de parallelweg zijn de bedrijven wel bereikbaar. Autoverkeer kan ter hoogte van de Renaultgarage/ANAC opnieuw op de hoofdrijbaan rijden indien gewenst.
    • Volgende bedrijven zijn zowel bereikbaar via de doorgang aan Esso als via de Michiganstraat:
     • SGS
     • Rijschool
     • Peugeot/Kia Van Gansen
     • Fabory
     • Liften De Jongh
     • Switch/CEKA
     • Central Auto
    • Voor bovenstaande bedrijven is er enkel een doorsteek ter hoogte van Van Gansen en Fabory. Van daaruit zijn de andere bedrijven bereikbaar via de privéterreinen. Uitrijden kan via de Michiganstraat of via de doorgang aan Van Gansen/Fabory om zo via de parallelweg naar de nieuwe hoofdrijbaan te rijden.
    • Op de hoofdrijbaan is een afslag gemaakt richting stadscentrum. Hou er wel rekening mee dat hier voorrang moet verleend worden aan het doorgaand autoverkeer op de Noorderlaan.

    De huidige bereikbaarheid blijft vermoedelijk behouden tot de fasewissel op 30 oktober als het doorgaand autoverkeer op de nieuwe hoofdrijbaan komt. Dan is het mogelijk dat de doorgangen opnieuw wijzigen.

    UPDATE (17/10/2017)

    In navolging van het telefoongesprek vanmorgen stuur ik u hierbij het signalisatieplan voor de Korte Wielenstraat. De aannemer wist me te vertellen dat de bereikbaarheid vanuit de Korte Wielenstraat ongewijzigd blijft.

     

    Bijkomend kan de fasewissel morgen nog niet gebeuren, omdat er eerst nog bijkomende punten moeten afgestemd worden. Ik communiceer een nieuwe datum van zodra ik die heb meegekregen.

    image-188200-logo-noorderlaan.png

    UPDATE (16/10/2017)

    Zoals eerder gecommuniceerd plaatst de aannemer morgen de toplaag op de hoofdrijweg in de zone vanaf de Ekersesteenweg tot aan de Michiganstraat. Om de impact van deze werken te beperken, moet alles op één dag geklaard zijn. De aannemer start bijgevolg morgenvroeg vanaf de Ekersesteenweg en werkt door totdat de volledige zone is afgewerkt, ook al betekent dit dat zij tot ’s nachts moeten doorwerken.

    Het plaatsen van de toplaag heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid. De doorgangen worden afhankelijk van de werken gecombineerd en/of tijdelijk onderbroken. Na het plaatsen van de asfalt, wordt deze verder aangewerkt en moet die afkoelen alvorens er weer verkeer over kan. Bijgevolg zijn de doorgangen afwisselend enkele uren afgesloten. Ook voor de voetgangers en fietsers heeft dit gevolgen. Het is onvermijdelijk dat ook de oversteekplaatsen tijdelijk moeten onderbroken worden. Van zodra het mogelijk is, worden deze uiteraard opnieuw beschikbaar.

    De weersverwachtingen zijn alleszins positief, dus hopelijk vorderen de werken goed zodat de doorgangen snel weer open kunnen.

    Woensdagochtend vindt een fasewissel plaats op het kruispunt van de Korte Wielenstraat. Het autoverkeer dat momenteel langs de zuidzijde rijdt, wordt dan omgeschakeld naar de noordzijde. Op die manier kan de zuidelijke hoek van het kruispunt aangelegd worden.

    Als we naar de planning kijken op iets langere termijn, dan rijdt het autoverkeer vanaf 30 oktober op de nieuwe hoofdrijweg in de zone tussen de Korte Wielenstraat en de Michiganstraat. Vanaf dan kan de aannemer in de zone van de huidige tijdelijke rijbaan de asfalt opbreken en beginnen aan de bermen. Ook op de parallelwegen en aan het voet- en fietspad wordt nog verder gewerkt.

    Aan de doorgangen naar de bedrijven zullen we ook bordjes plaatsen met een snelheidsbeperking van 10 km/uur. We merken dat momenteel het autoverkeer soms erg snel over de parkings rijdt, wat onveilige situaties met zich meebrengt. Om dit te voorkomen, zullen we dus tijdelijk signalisatie plaatsen.

    Ik besef dat het morgen ongetwijfeld een moeilijke dag zal worden voor jullie bereikbaarheid. De aannemer doet zijn best om de impact voor jullie tot een minimum te beperken.
    image-188200-logo-noorderlaan.png
    UPDATE (11/10/2017)

    Hierbij een nieuwe update over de huidige stand van zaken en planning voor de komende dagen met betrekking tot de heraanleg van de Noorderlaan.
    1. Morgen plaatst de aannemer tussen SGS en de brandweer de derde onderlaag asfalt. In de late namiddag kunnen de rechtstreekse doorgangen opnieuw opengesteld worden en is het niet langer nodig   om via de Michiganstraat en Central Auto te rijden.
    2. Daarnaast plaatst de aannemer donderdag en vrijdag ook de eerste twee onderlagen in de zone tussen de stelplaats van De Lijn en het kruispunt met de Groenendaallaan. Hierdoor is het vanaf vrijdagochtend tot vrijdagnamiddag tijdelijk niet mogelijk om Brico en Decathlon te bereiken aan de huidige doorgang aan de vroegere tramsporen. Vanaf vrijdagnamiddag is deze opnieuw beschikbaar als de asfalt voldoende is afgekoeld. Ook in het weekend blijft de bereikbaarheid via de oude tramsporen gegarandeerd.
    3. Op dinsdag plaatst de aannemer op de toekomstige hoofdrijbaan de toplaag van de asfalt vanaf de Ekersesteenweg tot aan de brandweer (uitgezonderd het kruispunt met de Korte Wielenstraat). Hierdoor zullen de inritten naar gelang de voortgang van de werken afwisselend voor enkele uren afgesloten zijn zodat de asfalt kan geplaatst worden en kan afkoelen. De aannemer werkt die dag met drie machines zodat de hinder zich beperkt tot één dag.

    Het is de bedoeling dat het autoverkeer richting stadscentrum vanaf eind oktober tussen de Korte Wielenstraat en de Michiganstraat op de nieuwe hoofdrijbaan rijdt. Nadien werkt de aannemer nog verder in de zone tussen de Michiganstraat en de Groenendaallaan, aan de parallelwegen en het gecombineerde voet- en fietspad. Eind november gaat dan de laatste fase in van de werken. Dan breekt de aannemer de tijdelijke rijweg af waarop momenteel het autoverkeer richting stadscentrum rijdt. Afhankelijk van de voortgang van de rioleringswerken zijn er ook nog bepaalde zones waarin gewerkt wordt aan de parallelweg of het voet- en fietspad.
    image-188199-profiel20Noorderlaan20variant201.jpg
    image-188200-logo-noorderlaan.png
    Sinds enige tijd zijn er in Antwerpen werken aan de fameuze Noorderlijn.  Door deze werken kan u last ondervinden op de Noorderlaan.  Aditec blijft wél steeds bereikbaar via de op- en afrit van het Esso tankstation.  Meer info kan u vinden op https://noorderlaan.noorderlijn.be/


    image-188201-doorsnede_noorderlaan-2.w640.png

    Eens de werken volledig klaar zijn zal u een parallelweg moeten nemen om Aditec te kunnen bereiken (zie afbeelding hiernaast, aan de linkse kant), dit om het doorgaand verkeer vlotter te laten verlopen.